Upravna zgradba zavarovalnice Tilia

Galerija

Popolna obnova zunanjih zidov, strehe, oken, vrat, tlakov in delno sistema ogrevanja. URSA je prispevala izolacijski material URSA FDP 2 za izolacijo prezračevane fasade.