Pogoji uporabe

Obvestilo o avtorskih pravicah

Imetnik avtorskih pravic za vsebine na tem spletnem mestu je © 2004 URSA Insulation, S.A. (ali njene hčerinske družbe, kjer je to označeno in/ali dajalci licence), Pº de Recoletos, 3 4ª planta, 28004 Madrid, Španija. Sedež:Madrid; vpisana v register firm v Madridu v "Knjigo 22.556, Zvezek 0, List 171, Polo M-403209, Vpis št. 1". Vse pravice pridržane. 

Brez predhodnega pisnega dovoljenja URSA Insulation, S.A. informacij  (vključno vendar ne omejeno na besedila, slike in zvok) s tega spletnega mesta ne smete kopirati, prenašati, razširjati ali shranjevati, razen za striktno zasebno rabo ali če je kako drugače navedeno. Izrecno je prepovedano spreminjanje vsebin spletnega mesta. 

Nekateri deli spletnega mesta vsebujejo slike, ki so predmet avtorskih pravic njihovih posrednikov.

 

Blagovne znamke

V kolikor na spletnem mestu ni drugače označeno, so prikazane blagovne znamke, podjetniški logotipi in znaki predmet zaščitenih blagovnih znamk firm Uralita in/ali URSA Insulation, S.A. (ali njunih hčerinskih družb).

 

Odrek jamstev ali garancij

INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM MESTU SO NA VOLJO “TAKE KOT SO”. V NOBENEM PRIMERU SKUPINA URALITA NE ODGOVARJA KOMURKOLI ALI ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI  KATEREKOLI NJEGOVE HIPERPOVEZAVE, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV Z VSAKRŠNO IZGUBO DOBIČKA, PREKINITVIJO POSLA, IZGUBO PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV V VAŠEM SISTEMU ZA OBDELAVO PODATKOV ALI NA KAK DRUG NAČIN, TUDI ČE SMO IZRECNO OPOZORJENI NA MOŽNOST TAKIH ŠKOD.

Uralita ne prevzema nobenih jamstev in/ali garancij za katerokoli drugo spletno mesto, na katerega lahko pridete preko tega spletnega mesta. Te povezave so na voljo samo zaradi lažjega prehoda in ne pomenijo, da se Uralita strinja z vsebino teh spletnih mest, niti da prevzema kakršnokoli odgovornost za njihovo uporabo. Dodatno k temu ste povsem sami odgovorni za izvedbo potrebnih previdnostnih ukrepov in zagotovitev, da je vse, kar izberete za svojo rabo, brez zadev, kot so računalniški virusi, črvi, trojanski konji in drugi pojavi razdiralne narave. 
Informacije na tem spletnem mestu lahko vsebujejo tehnične nenatančnosti ali tiskarske napake. 

Informacije na tem spletnem mestu se lahko spremenijo kadarkoli brez predhodne najave ali drugih obveznosti. 

Na tem spletnem mestu objavljene informacije se lahko sklicujejo ali posredno sklicujejo na Uralitine izdelke ali storitve, ki v vaši državi niso najavljeni ali niso na voljo. Za točnost takih informacij ne moremo jamčiti, saj so predmet spreminjanja, posebnih zahtev ali dostopnosti in taka sklicevanja ne pomenijo, da namerava Uralita najaviti take izdelke, storitve, itd. v vaši državi. Za popolne podrobne informaciji o izdelkih, storitvah, itd., ki so vam na voljo in ki jih lahko naročite, se obrnite na svojega lokalnega prodajalca.

 

Pripombe, vprašanja ali predlogi 

Prosimo, upoštevajte, da bo vsaka poslana informacija, nepovabljen predlog, ideja ali drugo sporočilo obravnavano kot nezaupno in avtorsko nezaščiteno. S pošiljanjem kakršnekoli informacije ali materiala dajete URSA Insulation, S.A. in Uralita neomejeno in nepreklicno licenco za uporabo, razmnoževanje, objavo, izvajanje, spreminjanje, oddajanje in razpečavo teh materialov in informacij; strinjate se tudi, da lahko URSAInsulation, S.A. in Uralita prosto uporabljata katerokoli zamisel, zasnovo, strokovno znanje in izkušnje ali metodo, ki nam jo pošljete s katerimkoli namenom.

 

Posebni računalniški programi, ki so na voljo na spletnem mestu

Vsi računalniški programi, ki jih lahko naložite s tega spletnega mesta (“Programska oprema”) so avtorsko zaščiteno delo firme URSA Insulation, S.A. (ali katerekoli od njenih hčerinskih družb) in/ali njenih dobaviteljev.

Uporaba programske opreme se ravna po določilih morebitne licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki spremlja programsko opremo ali pa je njen sestavni del (“Licenčna pogodba”). Če iz licenčne pogodbe ni razvidno drugače, se programska oprema daje na voljo za snemanje s spletnega mesta samo za uporabo s strani končnih uporabnikov.Kakršnakoli reprodukcija ali redistribucija programske opreme, ki ni v skladu z licenčno pogodbo, se lahko civilno in kazensko preganja. 

BREZ OMEJEVANJA PREDHODNIH NAVEDB JE KOPIRANJE ALI REPRODUKCIJA PROGRAMSKE OPREME NA KATERIKOLI DRUG STREŽNIK ALI LOKACIJO ZA NADALJNJO REPRODUKCIJO ALI REDISTRIBUCIJO IZRECNO PREPOVEDANO. 
ZA PROGRAMSKO PREMO OBSTAJA SAMO MOREBITNA GARANCIJA V SKLADU S POGOJI LICENČNE POGODBE.RAZEN GARANCIJ IZ LICENČNE POGODBE SKUPINA URALITA S TEM ODREKA VSA JAMSTVA IN GARANCIJE GLEDE PROGRAMSKE OPREME, VKLJUČNO Z VSEMI VSEBOVANIMI GARANCIJAMI IN POGOJI PRODAJLJIVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠENJA PRAVNIH NASLOVOV IN PRAVIC TRETJIH OSEB

 

Kontakt

Pri dodatnih vprašanjih o zgornjih vsebinah lahko brez zadržkov stopite v stik z URSA Slovenija d.o.o., preko kontaktne strani.

 

Register firm

URSA Insulation, S.A.

Vpisana v register firm v Madridu v Knjigo 22.556, Zvezek 0, List 171, Polo M-403209, Vpis št. 1, s sedežem firme v Paseo de Recoletos 3, 28004 Madrid.

Podjetje URSA SLOVENIJA, proizvodnja steklene volne d.o.o., sedež: Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto, je registrirana v register podjetij Novo mesto.