Zakaj izolacija?

Uporaba izolacijskih materialov URSA pomeni zagotovilo, da bo vse, kakor mora biti. Naš oddelek za zagotavljanje kakovosti si prizadeva za zagotovitev skladnosti z najstrožjimi standardi kakovosti.

Zakaj izolacija?

Trenutna gospodarska situacija v svetu je močno vzpudbudila razprave o varčevanju z energijo ter posledično varovanju okolja pred prekomernim izpustom toplogrednih plinov v ozračje, ki naj bi bili eden glavnih dejavnikov za klimatske spremembe, ki smo jim priča. To je seveda pozitiven učinek gospodarske krize, saj smo končno vsi uvideli, da je na vseh ravneh potrebno spremeniti potratni način življenja.

Poraba energije v EU po sektorjih

Po raziskavah neodvisnih evropskih inštitucij (www.eurima.org), se kar 40% skupne energije v EU porabi prav v sektorju stavb. Isti vir navaja, da se od tega kar dve tretjini energije porabi za ogrevanje in ohlajanje objektov. Znano pa je, da se trenutno velika večina energije (več kot 70%) pridobi z zgorevanjem fosilnih goriv, kar prispeva levji delež k izpustu toplogrednih plinov.

 

EU se je leta 2007 zavezala k 20% zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v ozračje do l. 2020 (glede na raven iz l.1990).

Cilj lahko dosežemo z različnimi ukrepi v različnih sektorjih: z zmanjšano porabo energije nasploh, z zmanjšano uporabo fosilnih goriv (uporaba energije iz obnovljivih virov), idt.. Zgoraj omenjena dejstva kažejo na to, da v EU predstavlja prav sektor gradbeništva največji potencial za varčevanje z energijo.

 

In kako lahko kot posamezniki prispevamo k gospodarnemu ravnanju z energijo v stavbah?

Vsekakor z energetsko učinkovito gradnjo stavb! Princip gospodarne rabe energije je sledeč: prvo in osnovno načelo je, da z gospodarnimi ukrepi karseda zmanjšamo potrebo po energiji (kvalitetna zasnova in toplotna izolacija ovoja stavbe, kvalitetna okna, ...), nadalje čim večji delež potrebne energije skušamo pridobiti iz obnovljivih virov (npr. solarna, geotermalna energija, ...) in nazadnje, delež energije, ki ga kljub omenjenim ukrepom moramo pridobiti iz neobnovljivih virov (kurilno olje, zemeljski plin), čim racionalneje izkoristimo (ogrevalni sistemi z visokim izkoristkom).

 

S kvalitetno izoliranim zunanjim ovojem stavbe zmanjšamo energijske izgube pozimi in preprečimo prekomerno pregrevanje stavbe poleti.

Pri bivalnih stavbah znaša delež toplotnih izgub skozi streho približno 25% celotnih toplotnih izgub. Dobro izolirana streha torej znatno prispeva k varčevanju z energijo. Streha ima zelo pomembno vlogo v kvaliteti bivanja, saj ščiti stavbo pred zunanjimi vplivi kot so sneg, dež, mraz in vročina. V zadnjem času se vse več podstrešnih prostorov preureja v bivalne prostore, saj na ta način najceneje pridobimo dodatne bivalne površine. Bivalni prostori pod streho pa so brez zadostne in kvalitetne toplotne izolacije izpostavljeni velikim temperaturnim nihanjem, kar znatno zmanjšuje kvaliteto bivanjskih pogojev. Za zagotovitev ugodnihh klimatskih razmer v podstrešnih prostorih, moramo streho izolirati kvalitetno z zadostno debelino toplotne izolacije, kar pomeni 25 do 30 cm izolacije.

Toplotna izolacija & Varčevanje z energijo

Ste se že kdaj vprašali, koliko tehničnih podatkov imate na razpolago, ko kupujete mobilni telefon, računalnik, televizijski aparat ali kakšno drugo tehnično napravo? Nemalokrat celo toliko, da vseh niti ne uspete primerjati, ko se odločate za različne modele ali blagovne znamke. Ali pa na primer, ko kupujete avto. Tudi v tem primeru je seznam tehničnih specifikacij obširen in lahko služi kot orodje za primerjavo primerljivih modelov,kar naj bi olajšalo odločitev o izbiri. Avto uporabljamo kot prevozno sredstvo in seveda vsi vemo, da ga s praznim rezervoarjem za gorivo ne moremo uporabljati. Zato je eden izmed bistvenih podatkov v zvezi z vozili podatek o porabi energije glede na opravljeno pot, ki je izražen s porabo bencina ali dizelskega goriva na sto prevoženih kilometrov. Ta podatek nam služi za izračun predvidene porabe goriva. Čim nižja je poraba, tem manj stroškov bomo imeli z gorivom in če na leto prevozimo veliko kilometrov, bo ta podatek zagotovo med odločilnejšimi.

Tudi energijsko porabo stavb lahko izrazimo na podoben način kot porabo vozil. Ne sicer glede na prevožene kilometre, pač pa na kvadratni meter ogrevane površine na leto, če govorimo o energiji za ogrevanje. Ta podatek se imenuje energijsko število ogrevanja in ravno tako kot podatek o porabi goriva, ki velja za vozila, služi za oceno predvidene letne porabe energije za ogrevanje. Čim nižje je energijsko število, tem manjša bo predvidena poraba energentov, na primer kurilnega olja, zemeljskega plina ali biomase, seveda ob predpostavki, da so izgube toplote zaradi prezračevanja, ki so lahko odvisne tudi od navad uporabnikov, v predvidenih mejah. V tehničnih pravilnikih, ki se nanašajo na minimalne standarde toplotne izolacije objektov, so, kot že ime pove, podane minimalne zahteve, ki morajo biti zagotovljene v zvezi s toplotno zaščito objekta. V praksi to pomeni, da ni nikakršne ovire za boljšo toplotno izolacijo od zahtevane minimalne. Nasprotno, bolj kot je stavba izolirana, manjše je njeno energijsko število ogrevanja in s tem povezani manjši stroški za ogrevanje. Zgornja trditev seveda velja ob predpostavki pravilnega prezračevanja ter pravilno projektiranega ter izdelanega ogrevalnega sistema.

Akustično udobje

Vsak dan smo izpostavljeni tisočim zvokom. Nekateri nam ugajajo, drugi ne.

Zaradi svoje elastičnosti nudijo izolacijski materiali iz mineralne steklene volne URSA poleg odlične toplotne izolacije tudi protihrupno zaščito. Tako jih lahko uporabljamo kot zvočno izolacijo med prostori ali proti hrupom iz okolja.

Z izolacijskimi materiali iz mineralne steklene volne podjetja URSA lahko na primer brez težav izenačimo stopnjo zvočne izoliranosti montažnih sten lahke gradnje s stopnjo zvočne izoliranosti klasičnih zidanih zidov iste debeline. Uporabimo jih lahko tudi pri poševnih strehah za izolacijo med špirovci ter na ta način znatno zmanjšamo vpliv zunanjega hrupa, ki ga povzroča promet, hrup letal ali dež.

Izolacijski materiali iz mineralne steklene volne podjetja URSA pa so zelo uporabni tudi za izboljšanje akustike. Akustične plošče v prostoru absorbirajo neželen zvok.

 

Požarna varnost

Požarna varnost je značilna lastnost odpornosti posameznega gradbenega elementa in orisuje, kako dolgo izpolnjuje zahtevane cilje zaščite. V gradbeništvu te lastnosti najpogosteje delijo na R ‒ nosilnost, E ‒ celovitost in I ‒ izolativnost. Spodnje številke v minutah označujejo čas, ko element še ohranja svoje lastnosti: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

Izdelki iz mineralne steklene volne podjetja URSA se tako lahko uporabljajo kot preventivna zaščita pred ognjem (ne ustvarjajo dima in odgoreli delci ne kapljajo).

Iz varnostnih razlogov ima požarna zaščita v stavbah pomembno vlogo. V primeru požara mineralna steklena volna podjetja URSA nudi zelo visoke varnostne standarde. Kadar govorimo o ognju, obstajata dve ključni opredelitvi, ki sta zelo različni.

Odziv na ogenj
Odziv na ogenj je lastnost gradbenega materiala, ki jo opredeljujemo v razredih od A1 do F. Vsi izdelki iz mineralne steklene volne podjetja URSA so negorljivi (A1, A2, s1-d0), s čimer izpolnjujejo najvišje zahteve.

Bivalno udobje

Bivalno-udobje

 

Bivalno ugodje lahko opredelimo kot dobro počutje človeka v določenem prostoru, zajema pa ugodno razmerje osvetlitve ter higiensko, psihološko in toplotno ugodje. Temperatura človeškega telesa pri pravilnem delovanju je okoli 37ºC in jo mora telo stalno vzdrževati. Človek del energije dobi s hrano in jo pretvori v toploto ali jo porabi za opravljanje dela. Zaradi vzdrževanja stalne temperature telesa poteka med telesom in okolico izmenjava energijskih in snovnih tokov.Telo oddaja toploto na različne načine, na primer s prevajanjem skozi obleko, nekaj mu jo odvzame gibanje zraka ob površini obleke ali telesa, zato zrak pri večjih hitrostih občutimo kot hladnejši. Del toplote se odda s sevanjem med telesom in površinami okoli njega, del pa z izhlapevanjem, s potenjem in z izdihanim zrakom. Pri nižjih temperaturah se več toplote odda s sevanjem, pri višjih pa več z izhlapevanjem. Občutek toplotnega ugodja človek doseže takrat, ko so energijski in snovni tokovi v ravnovesju. Z vidika rabe energije v stavbah je najpomembnejše toplotno ugodje, ki ga določajo naslednji fizikalni pogoji, imenovani tudi splošni klimatski parametri ali objektivni parametri:

  • temperatura zraka v prostoru,
  • temperatura obodnih površin,
  • toplotna prevodnost površin in toplotna vpojnost talnih površin,
  • vlažnost in gibanje zraka.

 

Z energijsko učinkovito zasnovo, opredeljeno v projektni nalogi ali na podlagi opravljenega energetskega pregleda, lahko vpliv teh dejavnikov obrnemo v prid uporabnikom stavbe.

Vpliv temperature zraka v prostoru je povezan s temperaturami obodnih površin. Povprečno vrednost temperature zraka v prostoru imenujemo občutena temperatura. Občutena temperatura zraka 20ºC je lahko dosežena na različne načine:

  • če je stavba toplotno neizolirana, so temperature obodnih površin nizke, na primer 16ºC, kar med drugim povzroča kondenzacijo zračne vlage na notranji površini in s tem ugodne pogoje za razvoj plesni. Da bi v takšnem prostoru občutili temperaturo zraka 20ºC, je potrebno zrak ogreti na 24ºC!
  • če je stavba dobro toplotno izolirana, je temperatura obodnih površin 19ºC, zrak pa je za občutenje temperature 20ºC potrebno ogreti le na 21ºC
  • če je prostor ogrevan s stenskim ogrevanjem, se obodne površine ogrejejo na 22ºC, zrak pa je potrebno ogreti le na 18ºC.

 

V splošnem velja, da imamo takrat, ko so temperature obodnih površin prenizke, občutek prepiha, ker telo seva proti hladnejšim površinam, zato je priporočljivo, da temperatura obodnih površin ni nižja od 18ºC. Z vidika rabe energije za ogrevanje velja, da dosežemo v prostoru boljše počutje, če je ovoj stavbe dobro toplotno izoliran, saj na ta način dosežemo višje temperature obodnih površin, s tem pa posredno ugodimo zahtevi po temperaturi zraka v prostoru, ki je zaradi tega lahko nižja.

Toplotna izolacija stavbe torej prispeva k toplotnemu bivalnemu ugodju uporabnikov. Nad-standardna toplotna izolacija to ugodje še povečuje, poleg tega pa prinaša še številne druge koristi.

Trajnostni razvoj

URSA je izdala svoje prvo poročilo o trajnostnem razvoju, izdelano na podlagi smernic organizacije Global Reporting Initiative.

URSA že vse od začetka deluje v središču trajnostnega razvoja in je bistveno pripomogla k razvoju trajnostne gradnje. Danes na milijone kvadratnih metrov izolacijskih izdelkov URSA, nameščenih po celem svetu, opravlja tiho, a življenjsko pomembno nalogo: z zmanjševanjem porabe energije in izpusta CO2 varuje okolje, nudi toplotno in zvočno udobje ter pomaga družinam in vladam privarčevati denar.

Spodaj je na voljo poročilo v angleškem jeziku z naslovom:

»Sustainability at work« (»Trajnostni razvoj na delu«).

Pridobitev certifikata ISO 14001

Podjetje URSA SLOVENIJA d.o.o. je v letu 2021 pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov – REACT EU Vavčer za pridobitev certifikatov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

 

ISO CERTIFIKAT 14001

 

Certifikati

Z uporabo izolacije URSA si zagotovite, da nič ne bo šlo narobe. Naš oddelek za nadzor kakovosti si močno prizadeva, da izdelki zagotavljajo skladnost z najstrožjimi standardi kakovosti. Vsi naši obrati so certificirani po standardu ISO 9001 in ISO 14001, kar zagotavlja najvišjo raven učinkovitosti v vsakem procesu.

 

 

 

 

Modri angel (Der Blaue Engel)

Izdelki URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL, URSA TERRA izpolnjujejo visoke zahteve, ki so nujne za pridobitev pečata odličnosti »Der Blaue Engel« za varovanje okolja in zdravja zaradi nizkih izpustov. Zlasti v zaprtih prostorih je uporaba izdelkov, ki so varni za zdravje, še posebej pomembna. V skladu z zakonskimi odredbami so izdelani z nizkimi izpusti škodljivih snovi in imajo pozitiven vpliv na kakovost zraka v zaprtih prostorih. Poleg tega pri označevanju kakovosti izdelkov skrbno pazimo na toplotno in zvočno izolacijo.

 

Oznaka CE

Izolacije iz mineralne steklene volne URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL in URSA TERRA so izdelane, preizkušene in označene v skladu z evropskim standardom 13162 ÖNORM EN. Skladnost izdelkov z zahtevami standarda je dokazana po ÖNORM EN 13172 in zato so ti izdelki upravičeni do oznake CE.

Izjave o učinkovitosti izdelkov podjetja URSA lahko s spleta prevzamete na podlagi številk DoP.

Odprite spletno stran http://dop.ursa-insulation.com/ in v za to predvideno polje vnesite popolno številko DoP brez praznih mest (npr.49XPSN3013071). Pritisnite tipko »Query« in izjava o učinkovitosti vam je na voljo za prevzem v PDF-obliki. Nato izberite še želeni jezik dokumenta. Pokaže se vama veljavna Izjava o učinkovitosti za izbrani izdelek.

 

 

 

EUCEB Zertifikat

Certificirano po ÖNORM EN ISO 9001

Izdelki URSA so certificirani tudi s strani Evropskega odbora za certificiranje izdelkov iz mineralne steklene volne (EUCEB), kar potrjuje, da je izolacija izdelana skladno s standardi v opombi Q uredbe (ES) št. 1272/2008.

 

 

 

Znak odličnosti RAL

Izolacija iz mineralne steklene volne podjetja URSA je varna in se jo lahko obdeluje brez dodatnih ukrepov varstva pri delu.

Prav tako se ponašajo z znakom odličnosti RAL Izdelki iz mineralne volne.

 

 

INDOOR AIR COMFORT GOLD (zlati znak za kakovost zraka v zaprtih prostorih)

podjetja Eurofins

Izdelek URSA PUREONE ne vsebuje formaldehida in drugih hlapljivih sestavin (VOC). Zadošča vsem zakonskim in številnim prostovoljnim omejitvam glede dovoljenih izpustov. S tem izdelek URSA PUREONE izpolnjuje stroge zahteve certifikata Indoor Air Comfort Gold podjetja Eurofins.

 

Proizvodi URSA GLASSWOOL

Optimalna izolacija.

Mineralna steklena volna URSA GLASSWOOL omogoča udobno življenje, zahvaljujoč odličnim izolacijskim lastnostim mineralnih vlaken. Skoraj za vsako nalogo lahko nudi – glede na gradbeno fiziko –optimizirane, dolgotrajne izdelke in izdelke, ki so enostavni za uporabo.

 

Zelo udobno življenje.

Prijetno toplo pozimi in hladno poleti. To želimo v stavbah, v katerih živimo in delamo. Mineralna steklena volna URSA GLASSWOOL ustvari optimalne pogoje za prijetno notranjo klimo. Odlične izolacijske lastnosti mineralnih vlaken zadržijo toploto tam, kjer jo potrebujemo. Še več, mineralna steklena volna URSA GLASSWOOL ščiti tudi pred nadležnim hrupom, kot požarno varen izolacijski material razreda A pa tudi zmanjšuje nevarnost požara.

 

Izdelki za vse namene.

Naj gre za zunanje ali notranje stene, tla ali strope, nove stavbe ali prenove – družba URSA ima izdelke iz mineralne steklene volne za skoraj vsako vrsto uporabe v gradbeništvu. S svojimi difuzijskimi lastnostmi in zrakotesnostjo posameznih funkcijskih slojev se izdelki idealno prilegajo danim zahtevam ter omogočajo izdelavo optimalnih gradbenih elementov glede na gradbeno fiziko za trajnostno toplotno izolacijo.

 

Enostavna uporaba.

Zaradi elastičnih lastnosti omogočajo izolacijske plošče in filci URSA enostavno vgradnjo skoraj brez ostankov. S svojimi odličnimi izolacijskimi lastnostmi zagotavljajo manjšo potrebo po ogrevanju stavb. S tem tudi pomagajo zmanjšati obremenitev okolja. Nezaželene toplotne mostove je mogoče učinkovito preprečiti. Izolacijski materiali URSA pa seveda niso škodljivi in z njimi lahko ravnamo brez dodatnih industrijskih varnostnih ukrepov.

Proizvodi URSA XPS

Visoka tlačna trdnost.

Ko potrebujemo izolacijski material za veliko tlačno obremenitev, je ekstrudiran polistiren URSA XPS očitna izbira. Ekstrudirani, penjeni polistiren nudi optimalne lastnosti z vidikov gradbene fizike, stroškovno učinkovitih rešitev in enostavne vgradnje.

 

Več kot izolacija.

Pogosto je mora izolacijski material poleg toplotne izolacije nuditi tudi visoko tlačno trdnost. Izolacija kleti mora vzdržati precejšen tlak, predvsem v bližini dinamičnih tlačnih obremenitev, ali kadar so uporabljeni temelji za absorbiranje tlaka. Poleg tega pa mora izolacija nuditi tudi trajno zaščito pred vlago, talno vodo, soljo v zemlji ali kislimi lastnostmi okolice. Tlačna trdnost je tudi eden ključnih kriterijev pri gradnji obrnjenih in drugih ravnih streh.

 

Energijsko varen in prijazen do okolja.

Ekstrudiran polistiren URSA XPS je idealen izolacijski material za uporabo pri tlačni obremenitvi. Zaradi svoje strukture zaprtih celic nudi ekstrudirani, penjeni polistiren visoko raven toplotne izolacije, zelo malo vpijanja vode in visoko tlačno trdnost. Stavbe z ekstrudiranim polistirenom URSA XPS so optimizirane glede na gradbeno fiziko, so stroškovno učinkovite  in omogočajo uporabo ne glede na vremenske razmere. Odlične izolacijske lastnosti zagotavljajo manjšo potrebo po ogrevanju stavb in tako pomagajo zmanjšati obremenitev okolja. Poleg tega pa se tudi sama izolacija izdeluje brez škode za okolje s pomočjo penjenja s CO2.