FAQ

Spodaj si lahko ogledate odgovore na pogosta vprašanja.

Splošno o mineralni stekleni volni

V čem je razlika med mineralno, stekleno in kameno volno?
Pod mineralno stekleno volno se šteje tako steklena kot kamena volna. Razlika med slednjima pa je v surovini iz katere se pridobiva, tehnološkem postopku in končnih lastnostih materiala.

Surovina
Za mineralno stekleno volno je glavna surovina kremenčev pesek z dodajanjem recikliranega stekla, kamena volna se izdeluje iz kamenin bazalt in diabaz z dodajanjem koksa.

Tehnološki postopek
Razlika je v načinu izdelave vlaken, steklena vlakna se izdeluje z vlivanjem taline v rotorje, kamena pa z nalivanjem taline na rotacijske valje.

Lastnosti
Vlakna iz mineralne steklene volne so bolj elastična in pribl. 10-krat daljša. Povratna elastičnost vlaken omogoča do 5-kratno komprimiranje, kar pomeni manjši volumen med transportom in skladiščenjem in manjšo težo. Vgradnja je enostavnejša, saj ni potrebno zelo natančno rezanje materiala na vgradno mero, po vgradnji praktično ne ostajajo prazna – nezapolnjena mesta, ki predstavljajo toplotne mostove.

Ali ima Mineralna steklena volna negativne učinke na zdravje ljudi?
URSA izolacije iz mineralnih steklenih vlaken nosijo znak kvalitete RAL, kar pomeni, da zadostijo kriterijem zdravstvene neoporečnosti predpisane s strani »RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichehnung e.V.«. Vsi izdelki z oznako RAL zagotavljajo varnost tako predelovalcem, montažerjem kot tudi uporabnikom objektov. Vlakna toplotne izolacije URSA GLASSWOOL so biološko razgradljiva in niso agresivna na sluznico dihalnih poti. Zdravstveno neoporečnost redno, dvakrat letno nadzira neodvisna, strokovno izkazana inštitucija. Med vgradnjo se priporoča uporaba zaščitnih rokavic in delovna obleka.

Ali je Mineralna steklena volna URSA primerna za požarno zaščito? 
Da. Mineralna steklena volna je negorljiv material razreda A1 po evropski klasifikaciji in je primeren za uporabo v požarno deklariranih izvedbah. Mineralna steklena volna ima temperaturo tališča nad 550°C. Je negorljiva in jo je možno uporabljati v požarno deklariranih konstrukcijah. Z uporabo mineralne steklene volne je možno dosegati ognjeodpornosti predelnih sten ob ustreznem izboru obloge iz mavčno-kartonskih plošč do 90 minut.  Detajlnejši podatki o razredih ognjeodpornosti se določijo na podlagi testiranj kompletnih sistemov. Vrednosti so zapisane v certifikatih in tehnični dokumentaciji ponudnikov sistemov.

Ali Mineralna steklena volna vpija vodo?
Izolacija URSA Glasswool vsebuje hidrofobne dodatke, ki preprečujejo navzemanje vlage.
Hidrofobni dodatki preprečujejo navlaževanje volne. Po evropskem standardu (SIST EN 13162) se izdelke lahko testira po dveh kriterijih: kratkotrajno navzemanje vlage in dolgotrajno navzemanje vlage. Izdelki, ki so po omenjeni normi označeni z Wp in Wlp izpolnjujejo predpisane vrednosti. To pomeni, da je navlaževanje sicer prisotno vendar v omejenih količinah, skladno z zahtevami standarda.

Ali je namočena izolacija iz mineralne steklene volne še uporabna?
Namočena toplotna izolacija URSA GLASSWOOL ima po osušitvi povrnjene toplotno-izolativne lastnosti.
V primeru enkratne namočenosti volne, je potrebno omogočiti ustrezno izsušitev. Priporoča se, da se volna pusti odprta vsaj z ene strani, tako da je proces izsušitve krajši. Posušena volna ima praktično identične toplotno-izolativne lastnosti. Seveda pa se namočenost ne sme pojavljati večkratno, saj se bi s tem izolacija posedla, kar bi pomenilo slabšo izolativnost.

Kam z odpadki mineralne steklene volne, ki ostajajo med montažo, ali po preteku življenjske dobe?
Deponija odpadkov je možna na gradbene deponije ali deponije gospodinjskih odpadkov, saj ne vsebuje nevarnih snovi.

V čem so prednosti izolacije v rolah?
Izolacija URSA v ploščah ali v rolah ima podobne tehnične lastnosti v fazi vgradnje. Prednost izolacije v rolah pa je v do 5-krat manjšem volumnu, ki ga izolacija zavzema v fazi skladiščenja, transporta in ostale manipulacije. Mineralna steklena volna je material, ki omogoča komprimiranje in pakiranje v role. Vlakna so elastična. Po razvitju iz role se izolacija povrne na prvotno deklarirano debelino in se v fazi uporabe ne seseda. Prednost izolacije v rolah je še, da se s prečnim rezanjem lahko optimalno porabi celotna količina. Pri izolaciji v ploščah je to pogosto neizvedljivo zaradi standardnih formatov.

Uporaba toplotnih izolacij iz mineralne steklene volne URSA

Za katere aplikacije so primerni posamezni toplotno in zvočno izolacijski materiali URSA GLASSWOOL? 
Toplotno in zvočno izolacijski materiali URSA se delijo v dve skupini:

 • Mineralna steklena volna URSA Glasswool in PureOne
 • Ekstrudirani polistiren URSA XPS 

 

Znotraj obeh skupin obstaja večje število proizvodov, ki se razlikujejo po primernosti za posamične aplikacije v gradbeništvu. Osnovni nabor materialov po aplikacijah je prikazan v tabelah. Za posamične aplikacije je možna tudi uporaba materialov, ki niso navedeni v tabelah, za kar priporočamo, da kontaktirate URSA tehnično službo.

Aplikacije z mineralno stekleno volno URSA Glasswool:

 • toplotna izolacija poševne strehe  SF 32, SF 34, SF 38, Pure 35 RN, PRO 0,04, PRO 2, PRO 100, PRO DKS, PRO KP, PRO KA, N-III
 • toplotna in zvočna izolacija predelne stene: TWF 1, TWP 1, FDP 1, FDP 2, PURE 39 RN 
 • toplotna in zvočna izolacija spuščenega stropa: TWF1, TWP 1, FDP 2, RN 39
 • toplotna izolacija stropa proti podstrešju  SF 38, DF 39, DF 39Ab, TWP 1, FDP 1, PURE 39 RN 
 • fasadne stene- zunanja toplotna izolacija  FDP 1, FDP 2, FDP 2/Vk, FDP 2/Vr, FDP 3/Vr
 • fasadne stene- notranja toplotna izolacija  TWF 1 TWP 1 FDP 1 
 • toplotna izolacija neobremenjenih podov SF 38, DF 39, DF 39Ab, PURE 35 RN 

 

Aplikacije z ekstrudiranim polistirenom URSA XPS:

 • toplotna izolacija ravne obrnjene strehe  N-III-L N-V-L 
 • toplotna izolacija ravne klasične strehe  N-III-I N-III-L 
 • toplotna izolacija talne plošče, estriha  N-III-I N-III-L N-V-L N-W-I 
 • toplotna izolacija industrijskega poda N-V-L 
 • toplotna izolacija zidu v zemlji, cokel  N-III-PZ-I N-III-L 
 • toplotna izolacija zunanjih zidov N-III-PZ-I N-W-I 
 • toplotna izolacija stropa- s spodnje strani  N-FT N-W-I 
 • toplotna izolacija poševne strehe  N-III
 • toplotna izolacija toplotnih mostov  N-III-PZ
 • toplotna izolacija zunanji zidov- notranja izolacija  N-III-PZ-I N-R-I

 

Katere so priporočene debeline toplotne izolacije na posameznih konstrukcijah? 
Izbor optimalne debeline toplotne izolacije je odvisen od lokacije zgradbe in pričakovanega temperaturnega režima v zgradbi. Z večjo debelino toplotne izolacije vplivamo tako na manjšo porabo energije za ogrevanje v zimskem času, kot tudi na klimatizacijo v poletni vročini. Izkustveno pa veljajo priporočila glede debeline za posamezne konstrukcije in sicer:

 • lahke poševne strehe 20 – 25 cm 
 • poševne strehe z betonsko konstrukcijo 16 – 20 cm 
 • zunanji zidovi 8 – 10 cm 
 • tla na terenu 8 – 10 cm 
 • zid v zemlji 8 – 10 cm

Mineralna steklena volna URSA za toplotno izolacijo poševne strehe

Katere lastnosti dosega kvalitetna poševna streha?
• toplotna izolativnost in toplotna stabilnost s ciljem zmanjševanja potrebne energije za ogrevanje prostorov v zimskem času, oziroma preprečevanja pregrevanja in zmanjševanja potrebne energije za hlajenje prostorov v poletni vročini, 
• zrakotesnost za preprečevanje nekontroliranih toplotnih izgub povezanih s tem, 
• zvočna izolativnost, ki preprečuje vdor hrupa iz zunanjosti, kot tudi hrupa v slučaju padavin, 
• sposobnost »dihanja«, ki se doseže s pravilnim izborom materialov, kar hkrati tudi preprečuje nastajanja kondenzacije znotraj strešne sestave.

Zakaj je Mineralna steklena volna URSA najprimernejši material za toplotno izolacijo poševnih streh?
Izolacija iz mineralne steklene volne ima številne prednosti za toplotno izolacijo poševne strehe. Poglavitni razlog za to je ELASTIČNOST materiala. Steklena vlakna v toplotni izolaciji so zelo dolga, čvrsta in elastična. Ta omogočajo sledeče:

• Izolacija iz steklene volne se lahko komprimira v role, tako da v fazi skladiščenja in transporta zaseda do 5-krat manj prostora, kot ga po razvitju role. Ob odstranitvi embalažne folije se izolacija v roli ob razvijanju dvigne na nominalno-vgradno debelino. 
• Pred vgradnjo med špirovce se izolacija reže na 1 do 2 cm večjo širino. Elastičnost omogoča, da se volna prilagodi prostoru ki je na voljo. V primeru lesenega ostrešja je to zelo pomembno, saj je les naraven material, ki deluje. Špirovci se v praksi nekoliko zvijejo. Mineralna steklena volna zapolni ves prostor, toplotni mostovi na teh mestih se ne pojavljajo, kar ni primer ob uporabi togih ali trših, neelastičnih, izolacijskih materialov. 
• S prečnim rezanjem volne iz role se porabi celotna količina, praktično brez odpada.


Katere so najpogostejše napake pri izvedbi toplotne izolacije v poševnih strehah?
• Pod kritino je nameščena strešna lepenka. Z izolacijo smo zapolnili ves prostor do lepenke, brez izvedbe prezračevalnega kanala. V takem primeru se bo v hladnejših dneh pod lepenko nabiral kondenz. Ta vpliva na gnitje lesa, zmanjšuje toplotno izolativnost, lahko pride do zamakanja v podstrešne prostore. 
• Sanacijo izvedemo brez dodatne toplotne izolacije s spodnje strani špirovcev. V tem primeru realna toplotna izolativnost strešne sestave ni enaka izolativnosti na mestu izolacije. Neizolirani špirovci predstavljajo toplotni most s približno 4-krat slabšo izolativnostjo. 
• Parna ovira ali parna zapora je nameščena korektno. Ob namestitvi elektro inštalacij pa jo večkrat preluknjamo. V navedenem primeru je nevarnost, da bo na mestih lukenj prihajalo do prevelikega prehajanja vlažnega zraka proti zunanjim slojem. Pod paro-prepustno folijo ali pod strešno kritino lahko pride do kondenzacije. Vse takšne preboje je potrebno ustrezno zatesniti, zalepiti. 

Kakšna je kvalitetna izvedba poševne strehe mansardnega stanovanja v primeru novogradnje?
Priporoča se skupna debelina toplotne izolacije od 25 do 30 cm. To pomeni polno zapolnjen prostor med špirovci z dodatnimi 10 do 15 cm izolacije pod njimi. Zlasti je pomembna pravilna uporaba zaščitnih folij. Na notranji - topli strani strehe je potrebno vgraditi folijo – parno oviro (URSA SECO PRO 2) ali parno zaporo (URSA SECO PRO 100). Priporoča se vgradnja parne ovire, saj le ta v določeni meri prepušča zračno vlago, vendar le v količinah, ki niso nevarne za kondenzacijo vlage znotraj strešne sestave. Parne ovire imajo paro-prepustnost približno SD ≥ 2,0 metra. Zlasti je pomembna natančnost pri vgradnji parnih ovir. Vsi vzdolžni spoji, preboji in priključki na zidove morajo biti izvedeni tesno – biti morajo zalepljeni. Za ta namen obstajajo različni tesnilno-lepilni trakovi (URSA SECO PRO KA) in lepilne mase (URSA SECO PRO DKS).

Streha naj bo izvedena s prezračevalnim kanalom minimalne višine 4 cm in ustrezno izvedbo zajema zraka v kapu in izpusta v slemenu. Zračni kanal preprečuje kondenzacijo vlage pod kritino, hkrati pa preprečuje pregrevanje podstrešnih prostorov v poletni vročini. Med izolacijo in zračnim kanalom mora biti nameščena sekundarna kritina ali z drugim imenom paro-prepustna folija. Dobre paro-prepustne folije (URSA SECO PRO 0,04) imajo SD vrednost ≈ 0,02 m.

Vgradnja opaža ni nujna, je pa koristna, saj strehi daje pohodnost v času montaže in kasnejših posegov. Deske naj bodo suhe in nameščene z medsebojnim 1 do 2 cm razmikom.


Kakšna je pravilna izvedba sanacije obstoječe poševne strehe z zunanje strani?
Sanacija strešne sestave z zunanje strani se običajno izvaja ob menjavi strešne kritine. Oceniti je potrebno v kakšnem stanju je obstoječa toplotna izolacija in parna ovira. Če je potrebna namestitev nove parne ovire, se to izvede s tesnim prileganjem preko špirovcev. Preklope parne ovire je potrebno med seboj zalepiti. Zlasti je pomembna zagotovitev tesnosti med parno oviro in kolenčnim zidom. V vetrovnem vremenu prihaja praviloma do vdora hladnega zraka zaradi nestrokovne izvedbe tega detajla.

Če obstoječa toplotna izolacija ni mokra in enakomerno zapolnjuje prostor med špirovci, se jo lahko pusti. Običajno je potrebno dodati ustrezno debelino, da je prostor med špirovci po višini popolnoma zapolnjen. Da zagotovimo ustrezno debelino toplotne izolacije, se na špirovce z zgornje strani prečno namesti letve. Med letve se namesti dodatni sloj toplotne izolacije URSA. Višina letve pogojuje debelino toplotne izolacije in naj bo od 5 do 10 cm. Skupna debelina izolacije naj bo 20 do 25 cm. Preko se namesti paro-prepustna folija, ki ima hkrati vlogo sekundarne kritine.

Sledi namestitev kontraletev višine vsaj 4 cm, ki formirajo zračni kanal. Na njih se prečno namesti letve, ki služijo namestitvi strešne kritine. 

Ali je toplotna izolacija iz steklene volne URSA samonosna pri montaži med špirovce s spodnje strani?
URSA ima v svojem programu več nivojev kvalitete. Ob uporabi ustreznega materiala (URSA SF 32, URSA SF 35 ali URSA SF 38) to ni težava. Oteženo nameščanje toplotne izolacije med špirovce s spodnje strani je le v primeru materiala URSA ELF ali DF 40 v tanjših debelinah. Ob uporabi ustreznega materiala in rezanju na nad mero 1 do 2 cm izolacija stabilno ostaja na svojem mestu v času montaže.

V čem je razlika med gradbenimi folijami v sistemih poševnih streh (parna zapora, parna ovira, paropropustna folija)?
Parna zapora povsem preprečuje prehod vodne pare. Praviloma se vgrajuje čim bližje topli strani konstrukcije (npr. neposredno pod finalno oblogo). Parna ovira delno preprečuje prehod vodne pare. Prav tako se vgrajuje čim bližje topli strani. Za razliko od parne zapore ta še vedno omogoča "dihanje" strehe. Parna ovira se vgrajuje v primeru, da imamo na zunanji strani izveden zračni kanal, ki omogoča odzračevanje vodne pare, ki prehaja preko strešne sestave.

Paro-prepustne folije (z drugim imenom tudi sekundarne kritine) ne smejo ovirati prehoda vodne pare. Vgrajujejo se na hladni strani strehe, kjer bi vgradnja parne ovire ali parne zapore sicer predstavljala problem. Vodna para mora preko nje neovirano prehajati navzven (v prezračevalni kanal), tako da ne prihaja do kondenzacije znotraj strešne sestave. Razlog za vgradnjo je kot varovalna-sekundarna kritina in kot protivetrna zaščita izolacije in celotne konstrukcije.

Bistvene tehnične lastnosti folij so: stopnja prepuščanja vodne pare – paro-prepustnost, mehanske lastnosti (predvsem pretržna sila) in obstojnost na staranje (UV žarki).

Paro-prepustnost se označuje z kratico Sd. Posamezne folije imajo sledeče vrednosti:

 • parne zapore SD ≈ 100 m; (URSA SECO PRO 100)
 • parne ovire SD ≥ 2 m; (URSA SECO PRO 2)
 • paro-prepustne folije SD ≈ 0,04 m; (URSA SECO PRO 0,04)

 

V čem je razlika med materialoma URSA SF 38 in URSA DF 40?

Oba izdelka imata enako namembnost (toplotna izolacija poševne strehe), toda URSA SF 38 je kvalitetnejša. 
Razlika je v kompaktnosti in toplotni prevodnosti. URSA SF 38 je kompaktnejša v glavnem zaradi večje gostote materiala in večje količine veziva. URSA SF 38 zaradi ima večje gostote tudi boljšo toplotno izolativnost (λ=0,038 W/mK). Poleg tega je razlika že na prvi pogled, saj ima URSA SF 38 potiskane oznake po površini, ki omogočajo enostavnejšo vgradnjo. 

Mineralna steklena volna Ursa za toplotno in zvočno izolacijo suho montažne predelne stene

Zakaj je Mineralna steklena volna URSA najprimernejši material za izolacijo suhomontažnih predelnih sten?
Razlogi za to so:

 • doseganje visoke toplotne izolativnosti sten
 • doseganje visoke zvočne izolativnosti sten
 • doseganje ognjeodpornosti sten (trajanje do 90 min)
 • enostavna vgradnja, lahek, komprimiran material
 • modulne dimenzije, minimalen odpad
 • stabilna visoka kvaliteta
 • odlična logistična podpora
 • tehnična podpora projektantom in izvajalcem
   

Ali se s suhomontažnimi predelnimi stenami dosega kvalitetno zvočno zaščito?
Lahke, suhomontažne predelne stene dosegajo visok nivo zvočne izolacije. Delujejo na principu masa - vzmet – masa. Princip lahko razložimo na primeru lahke montažne stene, ki ima nosilno kovinsko konstrukcijo, oblogi iz mavčno kartonskih plošč na obeh straneh in zvočno izolacijo iz steklene volne URSA v vmesnem prostoru. Zvok s svojim valovanjem povzroči vibracijo mavčno kartonske plošče. Ta zaradi svoje mase delno zaduši valovanje, delno pa se to prenese na zvočno izolacijo. Zvočna izolacija po principu vzmeti mehko zaduši valovanje, tako da se minimalni del prenese na drugo oblogo in naprej v sosednji prostor. Na tak način se dosega enaka ali boljša zvočna izolacija v primerjavi z do 10-krat težjimi masivnimi predelnim i stenami.

Katere so najpogostejše napake pri izvedbah suhomontažnih predelnih sten?
Kvalitetna izvedba ima velik vpliv. Najpogostejše napake pri tem so:

• Pomanjkljiva zapolnjenost stene s toplotno izolacijo. 
• Postavitev predelne stene direktno na plavajoči estrih - zvok se prenaša preko estriha na drugo stran. Potrebna je postavitev na nosilno ploščo, z dilatiranjem / ločevanjem plavajočega estriha od predelne stene. 
• Vgradnja elektro inštalacij z nenatančnimi izrezi oblog, nezapolnitvijo preostalega prostora z izolacijo, pozicioniranje elementov na obeh straneh stene na istem mestu – zvočni most… 
• Izvedba predelnih sten le do spuščenega stropa in ne do etažne plošče – zvočni most.

Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistitrena URSA XPS

Ali ima URSA ustrezno rešitev za izvedbo ravne strehe?
V programu URSA Slovenija je poleg steklene volne tudi toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (URSA XPS), ki je odličen material za izvedbo obrnjene ravne strehe. Ta ima številne prednosti pred klasično ravno streho, ki odtehtajo minimalno razliko v ceni. 
Klasične ravne strehe imajo zaključni sloj iz bitumenske, PVC ali podobne hidroizolacije – membrane. Ta je izpostavljena sončnemu sevanju (UV žarkom), ki te materiale uničuje. Obrnjena ravna streha ima sledeče prednosti:

 • Hidroizolacijski sloj je zaščiten pred sončnim sevanjem s toplotno izolacijURSAXPS.
 • Hidroizolacijski sloj ni izpostavljen hoji po njem; s tem je zmanjšana nevarnost preluknjanja.
 • Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena URSA XPS ne vpija vlage. Deževje v času montaže ne vpliva na toplotno izolativne lastnosti, čemur ni tako v primeru klasične sestave ob uporabi kamene volne.
 • Obrnjena ravna streha ni problematična iz razloga navlaževanja zaradi difuzije vodne pare.
    

Ravne strehe so si pridobile slab glas ravno zaradi zgoraj naštetih razlogov. Pri klasični ravni strehi je praviloma nemogoče locirati mesto puščanja. Obrnjena ravna streha rešuje vse navedene težave, življenjska doba je nesorazmerno daljša od razlike v ceni obeh izvedb.

Ali smemo pri sistemu obrnjene ravne strehe uporabiti XPS v dveh plasteh?
Uporaba ekstrudiranega polistirena v sistemih obrnjene ravne strehe v dveh slojih ni sprejemljiva. 
Če je ekstrudirani polistiren uporabljen v dveh plasteh, obstaja nevarnost, da bo v primeru deževja med dve plasti XPS-a prišla voda. Ta ustvari vodni film, ki predstavlja visoko parno zaporo. Ujeta voda, ki se nahaja v plasteh pod tem, povzroča zaradi višje temperature v teh predelih povečanje tlaka vodne pare. To pa lahko povzroči difuzijsko navlaževanje ekstrudiranega polistirena. V primeru URSA XPS do pribl. 3%, kar je v primerjavi s konkurenčnimi materiali primerjalno ali boljše. Ne glede na to, pa se iz navedenega razloga poslabša toplotna izolativnost, daljnoročno pa obstaja nevarnost škode, ki bi jo povzročila zmrzal.

Ali se sme URSA XPS lepiti s plamenom na vertikalni zid z bitumensko hidroizolacijo?
Lepljenje na tak način je izvedljivo, vendar se ne priporoča. Pri lepljenju s plamenskim segrevanjem bitumenske hidroizolacije lahko pride do prevelikega stanjšanja hidroizolacije, kar ni sprejemljivo. Obstaja tudi nevarnost poškodbe izolacijske plošče zaradi odprtega plamena. Za kvalitetno in sigurno delo se priporoča uporaba lepil za ta namen.