ursa-konstrukcija_v_zemlji-1491822460.png

Konstrukcija v zemlji

Za konstrukcije v zemlji je pomembno, da so odporne na zamrzovanje/odtajanje, da se ne navzemajo vode ter da imajo visoko tlačno trdnost.

Za zagotavljanje mehanske zaščite hidroizolacijskega sloja ter ustrezne toplotne zaščite zidov v zemlji, namestimo topolotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena. Z omenjenim načinom vgradnje toplotne izolacije preprečujemo tudi prodor kapilarne vode skozi konstrukcijo.

V primeru zidov v zemlji z povečanim pritiskom podtalne vode, se celotna površina toplotne izolacije premaže z bitumenskim lepilom.

Več

Za dosego nizkoenergetskih standardov objektov, je potrebno toplotno izolacijo namestiti pod temeljno ploščo. Zaradi velikih tlačnih obremenitev je ustrezen toplotni izolacijski material ekstrudiran polistiren s tlačno trdnostjo vsaj 50 ton/m2. Toplotno izolacijo lahko položimo v dveh slojih pri katerem je med slojema položena samolepilna hidroizolacija.

Več

Za preprečevanje toplotnih mostov skozi tla in temelje stavb priporočamo namestitev toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena, ob pasovnih temeljih stavb. Toplotna izolacija je lahko nameščena v dveh slojih, pri katerem se stiki plošč ne smejo prekrivati.

Več