Strategija ESG podjetja URSA

01. OKOLJE

Želimo biti vodilni v naši panogi na področju širitve energijske učinkovitost z zmanjševanjem emisij ogljika in odpadkov ter hkratnim spodbujanjem varovanja virov za krožno gospodarstvo.

Zavezani smo k večji uporabi recikliranih materialov v naših izdelkih in si prizadevamo za nove načine uporabe in izkoristka ostankov.

Zastavili smo si naslednje cilje:

 • 30-odstotno zmanjšanje intenzivnosti emisij CO2 do leta 2030 (področje 1 in 2)

Večja uporaba recikliranih in predelanih materialov do leta 2030:

 • 80 % recikliranega in predelanega stekla v proizvodnji mineralne volne
 • 50 % zunanji delež recikliranega polistirena v proizvodnji XPS

Predelava proizvodnih odpadkov do leta 2030:

 • 75 % mineralne volne
 • >92 % XPS

 

02. DRUŽBA

Prispevati želimo k ustvarjanju energijsko učinkovitih in zdravih stanovanj, zdravih delovnih razmer, zadovoljnih zaposlenih in raznolikosti v praksi ter hkrati zmanjšati število nezgod pri delu.

Zastavili smo si naslednje cilje:

 • 0 poškodb na delovnem mestu,
 • 40-odstotno zmanjšanje ravni pogostosti poškodb pri delu, katerih posledica je odsotnost z dela do leta 2025
 • 25-odstotni delež žensk na vodstvenih položajih na ravni skupine do leta 2025.
 • 10-odstotno povečanje števila ur letnega usposabljanja na zaposlenega do leta 2025

03. UPRAVLJANJE

Korporativno upravljanje družbe URSA vključuje jasne organizacijske strukture, procese in odgovornosti. Želimo biti pošten, zanesljiv in zaupanja vreden partner za stranke, poslovne partnerje in zaposlene.

Zastavili smo si naslednje cilje:

 • Ničelna toleranca do goljufij, podkupovanja in protikonkurenčnih dejavnosti
 • Prizadevamo si zagotavljati vrhunsko izkušnjo za stranke v panogi
 • Posodobljen sistem za prijavo nepravilnosti
 • Neodvisne revizije ESG pri dobaviteljih od leta 2022