Prenova objektov

Kako zmanjšati porabo energije, ne da bi pri tem zmanjšali udobje in kakovost bivanja?

Ali ste vedeli?

Vedno pogosteje govorimo o visokih stroških za ogrevanje in hlajenje objektov. Fosilna goriva so iz dneva v dan dražja, saj je povpraševanje po njih vedno večje, njihove zaloge pa se zmanjšujejo. Pri uporabi fosilnih goriv nastaja tudi veliko CO2, ki vedno bolj vpliva na podnebne spremembe našega planeta.


S prenovo objektov lahko z relativno majhnim vložkom zmanjšamo porabo energije za približno 60 %, kolikor predstavljajo izgube skozi zidove in streho. Naslednji pomembnejši sklop pri prenovi objektov so vrata in okna, ki lahko k prihranku pri energiji pripomorejo s približno 33 %, sledijo mu izboljšave na ogrevalnem sistemu.

Podpora države pri prenovi

Načrt prenov do leta 2050:

- 74% enostanovanjskih družinskih hiš ter

- 90% večstanovanjskih zgradb bo prenovljenih

 

Prihranki energije: Kje porabimo energijo?

Stavbe so ključne za varčevanje z energijo.
40 % vse energije, porabljene v Evropi, porabijo stavbe - več kot promet in industrija skupaj. 2/3 te energije se porabi za: hlajenje in ogrevanje.

URSA sledi dolgoročni strategiji do leta 2050 - zmanjšati porabo energije za 45% in izpuste CO2 emisij za 75%.

Načelo "TRIAS ENERGETICA"

Prenova objetov

Dokumentacija za prevzem