Osnovna šola Bršljin

Galerija

Popolna obnova zunanjih zidov, strehe, oken, vrat, tlakov in delno sistema ogrevanja. URSA je za zunanje zidove prispevala izolacijska materiala URSA SF 35 ter SF 38, ki so izvedeni kot inovativna lesena fasada.