URSA XPS

PLUS

Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena, tip Natur III, penjene s CO2 brez freonov.

ursa-plus-1520854379.jpg

Področje uporabe

 • talna toplotna izolacija v bivalnih prostorih
 • talna toplotna izolacija v kleteh
 • toplotna izolacija ravnih streh
 • toplotna izolacija podzidka (cokla)
 • toplotna izolacija toplotnih mostov
 • toplotna izolacija špalet

Certifikati

Prenosi

Tehnične informacije

 • vrhunska toplotna izolacija
 • visoka tlačna trdnost - 0,30 N/mm²
 • visoka odpornost na vlago
 • odpornost proti izmeničnemu zmrzovanju-odtajanju
 • obojestransko strukturirana površina za dober oprijem lepila in ometa
 • ravni robovi (I), stopničasti rob (L)
 • toplotna prevodnost po SIST EN 13162:
  do debeline 60 mm je λD = 0,034 W/mK, 
  od debeline 60 - 120 mm je λD = 0,036 W/mK
 • razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1

Tehnične lastnosti

 

 

 

 

 

 

Podatki

 

 

 

 

 

 

Enota

Standard

Debelina

30

40

50

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

mm

 

Nazivna vrednost toplotne prevodnosti (λD)

0,032

0,032

0,032

0,033

0,035

0,032

0,033

0,034

0,034

0,035

0,036

0,036

0,036

W(m·K)

EN 13164

Nazivna vrednost toplotne upornosti (RD)

0,90

1,25

1,55

1,85

2,30

3,15

3,70

4,15

4,75

5,20

5,70

6,10

6,65

m2K/W

 

 

 

 

 

 

 

Tehnične lastnosti

Podatki

Oznaka

Enota

Standard

Razred (skupina) požarne odpornosti po DIN

B1 (težko vnetljiv)

 

 

DIN 4102

Razred (skupina) požarne odpornosti po EN (Euro klasifikacija)

E

 

 

EN 13501-1

Tlačna trdnost pri 10% deformaciji

300

CS(10\Y)300

kPa

EN 826

Natezna trdnost pravokotno na površino plošče

≥ 200

TR 200

kPa

 

Dimenzijska sprememba pri 90% relativni zračni vlagi in 70°C

≤ 5

DS(70,90)

%

EN 1604

Dimenzijska sprememba pri tlačni obremenitvi 40 kPa in 70°C

≤ 5

DLT(2)5

%

EN 1605

Dolgotrajno navzemanje vode pri potopitvi (28 dni)

≤ 0,7

WL(T)1,5

%

EN 12087

Difuzijska upornost vodni pari

100

MU(i)

μ

EN 12086

Koeficient linearne razteznosti

0,07

 

mm/(m·K)

UNI 6348

Mejna temperatura uporabnosti

-50 do +75 °C

 

°C

 

Specifična toplota

1450

 

J/(kgK)

EN ISO 10456

Strižna trdnost

220

SS

MPa

EN 12090