Obzidana fasada

Obzidana fasada zahteva že vnaprej ustrezno pripravljene konstrukcije (primerno razširjen temelj, zob na plošči ali dodatno narejen nosilni element). Širina nosilnega elementa mora biti usklajena z debelino izolacije, širino prezračevalne plasti in debelino fasadnega zidu ob upoštevanju eventuelnih arhitektonskih zadev.