Zasaditev dreves v parku Julija Novo mesto

25.10.2018

V sodelovanju z MONM smo danes v parku Julija zasadili 10 dreves

ursa-zasaditevdrevesvparkujulijanovomesto-1540477244.jpg

V podjetju URSA nadaljujemo tradicijo razvoja inovativnih izolacijskih materialov in aktivno sodelujemo v zavezi EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20% do leta 2020. Inovativni izdelki BiOnic, ki smo jih dali na trg v preteklem letu so izdelani iz obnovljivih in recikliranih virov. Z navedenim se ohranjajo naravni viri za bodoče generacije. Izolacijski materiali lahko namreč prihranijo do 90% energije. Naši izdelki nudijo uporabnikom energetsko učinkovitost v stavbah ter pripomorejo k zmanjšanju emisij CO2, hkrati pa izboljšujejo kakovost bivanja v stavbah.

»URSA goes green« ni le slogan, temveč tudi koncept, v katerega je usmerjeno tako podjetje kot tudi naši zaposleni, ki se aktivno vključujejo v navedeni slogan. Živijo bolj zdravo ter ekološko ozaveščeno in v kolikor je le mogoče, se namesto vožnje z avtomobilom, na delovno mesto odpravijo peš ali s kolesom. Vsem zaposlenim smo podelili pametne ure, ki merijo njihove vsakodnevne aktivnosti. Slednje so vključene v merilnik na spletni strani. Letos smo s prodajo izdelkov kot tudi aktivnostmi zaposlenih zmanjšali že preko 110.000 ton izpusta emisij CO2. Živeti odgovorno do sebe kot tudi okolja je eno glavnih vodil podjetja.

Sedež podjetja URSA SLOVENIJA, d.o.o. se nahaja Novem mestu. V podjetju podpiramo sodelovanje z lokalno skupnostjo. Da bi še dodatno prispevali k zmanjševanju izpusta emisij, smo se v sodelovanju z mestno občino Novo mesto odločili zasaditi drevesa. V naboru dreves se najdejo tako gaber, ginko kot tudi javor. Slednja namreč v dobi rasti vežejo večjo količino emisij CO2 in skrbijo za bolj naravno ter čisto okolje.

Sledite sloganu tudi vi in prispevajte svoj kamenček v mozaiku k zmanjševanju CO2, torej posadite drevo. Ko pa se boste odločali za nakup izolacijskih materialov, izberite URSA proizvode v zeleni barvi embalaže. Z sloganom »URSA goes green« želimo doseči večjo ozaveščenost uporabnikov po izboru boljših izolacijskih materialov.

Ker nam ni vseeno in ker želimo prispevati k trajnostnemu svetu, je naša skrb za okolje na prvem mestu.

Video

 ursa-1520590325_2