URSA GOES GREEN

08.03.2018

Z »URSA goes green« želimo poudariti večjo ozaveščenost uporabnikov pri izboru boljših izolacijskih materialov.

ursa-ursagoesgreen-1520512964.jpg

Z »URSA goes green« želimo poudariti večjo ozaveščenost uporabnikov pri izboru boljših izolacijskih materialov.

Podjetje URSA z izdelki za izolacijo stavb nadaljuje tradicijo razvoja inovativnih izolacijskih materialov ter tvorno sodeluje v zavezi EU za 20 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje do leta 2020.

Inovativni izdelki BiOnic, ki smo jih dali na trg v preteklem letu so izdelani iz obnovljivih in recikliranih naravnih virov. URSA izdelki nudijo energetsko učinkovitost v stavbah in izboljšujejo kakovost življenja ljudi. Da bi dodatno poudarili naš delež k zmanjševanju CO2 v globalnem in lokalnem okviru, smo se odločili, da bomo na naši spletni strani prikazali prihranek CO2 z upoštevanjem prodaja toplotne izolacije URSA in aktivnostjo zaposlenih. 

Kako prepoznati boljše izdelke?

Ozrite se po embalaži, saj zelena barva embalaže poudarja boljše izdelke v naši prodajni ponudbi.

Tako boste tudi vi sledili »URSA goes green« in prispevali svoj kamenček v mozaiku zmanjševanja CO2.