Udeležba na maratonu v Dubaju

03.04.2018

Naš sodelavec se je udeležil maratona v Dubaju.

Za pogum & udeležbo ter uspeh mu iskreno čestitamo!

ursa-udelezbanamaratonuvdubaju-1522736753.jpg

Maraton Dubaj_03-2018_web_1