Strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih URSA SLOVENIJA, d.o.o.

20.03.2020

Strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

ursa-strategijazaucinkovitoupravljanjestarejsihzaposlenihursaslovenijadoo-1586426500.jpg

Spoštovani,

Na podlagi analiz obstoječega stanja in identifikacije potreb na področju aktivnega staranja zaposlenih smo s podjetjem API pripravili strategijo, ki so jo lahko ogledate tukaj.

Lep pozdrav

URSA SLOVENIJA, d.o.o