Razpis za prosto delovno mesto skladišče

25.04.2022

Razpis za prosto delovno mesto viličarist v skladišču (m/ž)

ursa-razpiszaprostodelovnomestoskladisce-1650886304.jpg

Pogoji:

- delo za nedoločen čas, s 6 mesečno poskusno dobo,
- polni delovni čas, 40 ur na teden,
- najmanj III. stopnja izobrazbe,
- dvoizmensko delo,
- brez zdravstvenih omejitev,
- ustrezne psihofizične sposobnosti
- priporočljivo izpit za viličar,
- pripravljenost na timsko delo,
- pripadnost podjetju, kreativnost.

 

 

Opis del in nalog

- vožnja blaga z viličarjem,
- čiščenje in pospravljanje prostorov in objektov izven proizvodne hale-skladišče,
- pri uporabi in vožnji viličarja upošteva navodila o pravilnem in varnem delu z viličarjem,
- pri delu mora skrbeti za izvajanje predpisanih varstvenih in požarno varstvenih ukrepov,
- pri delu mora uporabljati predpisana zaščitna in varovalna sredstva,
- osnovna vzdrževalna dela na viličarjih in evidentiranje,
- po nalogu nadrejenih je lahko razporejen na druga dela in druga opravila, ki so vezana na opisane naloge ter občasne ustne in pismene zadolžitve, ki jih je potrebno opraviti po nalogu nadrejenega v okviru usposobljenosti.

 

Rok za oddajo prijav in referenčnih predlogov na razpis je do 15.05.2022.

Prijave lahko oddate v pisni obliki v Sektor za razvoj kadrov (ga. Aleksandra Haralovič) ali po mailu na naslov: aleksandra.haralovic@ursa.com.

V prijavi navedite vaše osebne podatke z naslovom in telefonsko številko ter podrobnejši življenjepis.