Hotel Sliezsky Dom

Galerija

Hotel Sliezsky Dom je najvišji hotel na Slovaškem in zaradi termičnih zahtev potrebuje dobro izolacijo. URSA je s svojimi izdelki zagotovila rešitev za zunanje in notranje stene.