Izolacija za boljši jutri

Program URSA FRAGMAT - Akustika 2.1.

Računalniški program URSA FRAGMAT - Akustika 2.1. je programski paket za izračun zvočne izolacije gradbenih konstrukcij. Razvit je v skladu s standardom SISIT EN 12354 ter Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12). Izračun zajema tako izolacijo oboda objekta pred zunanjim hrupom, izolacijo pred hrupom, ki se širi po zraku - pregradne in medetažne konstrukcije, kakor tudi izolacijo pred udarnim zvokom medetažnih konstrukcij.

 

Zvočno-izolativne lastnosti konstrukcije so, odvisno od kategorije objekta in namena konstrukcije, ocenjene v skladu z zahtevami Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) ter Tehnične smernice TSG-1-005:2012 ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH.

 

Program je namenjen arhitektom - projektantom, ki želijo oceniti raven zvočne izolacije različnih konstrukcij. Čeprav tako dobljeni rezultati ne morejo nadomestiti kompleksnega elaborata o zvočni zaščiti, ki je rezultat dela in izkušnje strokovnjaka za akustiko, se vsekakor lahko uporabljajo kot smernica pri projektiranju in pomoč pri izdelavi akustičnega elaborata in izkaza, ki sta zahtevana v sklopu sestavne projektne dokumentacije.

 

Program se lahko uporablja kot pomoč pri projektiranju in ni za komercialno uporabo. Lastnik programa URSA Slovenija, d.o.o. ne odgovarja za točnost posameznih izračunov.

 

Program URSA FRAGMAT - Akustika 2.1. je na voljo vsem uporabnikom na naši spletni strani, in ga lahko prenesejo tukaj.

 

Program URSA FRAGMAT - Akustika 2.1. je v obliki peizkusne verzije brez časovne omejitve ter opravilno popoln. V kolikor želite pravilen izračun in izpis ustreznih rezultatov, potrebuje vsak uporabnik aktivacijsko kodo, ki jo bo prejel po plačilu aktivacijske kode v vrednosti 432,00 € z upoštevanim DDV (zahtevek za nakup aktivacijske kode lahko oddate tukaj).

 

 

Program stalno dopolnjujemo, zato vam svetujemo, da ga posodobite z zadnjo verzijo. Zadnja različica programa je 2.1.08, in vsebuje naslednje popravke:

 

  • Dopolnjena baza.
  • Do sedaj je program avtomatsko odstranil bazo podatkov, katero je uporabnik sam definiral in naložil tipsko bazo podatkov v programu. Sedaj ima uporabnik možnost, da izbere ali želi odstraniti popravke v povezavi z jezikom in svojo vnešeno bazo materialov v teku odstranitve programa.

 

 

Za dodatno pomoč in informacije se lahko obrnete na:

 

URSA SLOVENIJA, d.o.o., Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto
Tel.: 07/ 39 18 337, 
assistance.slovenija@ursa.com